Приветствую Вас Абитуриент • Регистрация • Вход • RSS
Пятница, 24.5.2019
Загрузка...
Главная » Работы » Рефераты на казахском » Өнеркәсіп, Өндіріс, Мұнай

Өндірістік қызмет көрсету бойынша инфрақұрылым жағдайын талдау
Загрузка...
Аграрлық саладағы өндірістік қызмет көрсету бойынша инфракурылымінің жағдайын талдаудың өзекті мәселелері

Аграрлық өндіріс экономикасының тиімді кызмет ету үрдісі тек материалдық өндіріс саласындағы жұмыстардың денгейі мен келісімділік дәрежесімен ғана емес, көмекші өндірістегі олардың қажеттіліктерін толык канағаттандырумен сипатталады. Түрлі факторлардың дамуы мен әрекет ету барысы республика және облыстар деңгейінде ауыл шаруашылық қызметтері мысалында қарастырылады.1999 жылдан бастап ауыл шаруашылығы экономикасының даму көрсеткіштерінде /1,2/ аграрлық қатынастар жүйесіндегі прогрессивтік қозғалыспен негізделген, өндіріс өнімділігі көлемінің түрақтануы және белгілі дәрежеде өсу белгілері байқалды, каржы экономикалық көрсеткіштер жақсарды. 2005 жылы еліміздің барлық ауылшаруашылық кәсіпорындардың 71,6% табысты болды ( 1999 жылы бұл көрсеткіш 45,9% құрады), 2003-2005 жж. 1999 жылмен салыстырғанда олардың пайдасы орта есеппен 2,4 есеге көбейіп 6397 млн. тенгені құрады. 2005 жылы табысты ауыл шаруашылық кәсіпорындардың рентабельділік денгейі 18,1% құрады.

Осы сипаттамалардың барлығы ауыл шаруашылығына қызмет көрсету бойынша өндірістік инфрақүрылымның қалыптасуына және дамуына әсерін тигізді (кесте 2) /3/. 1-кесте Ауыл шаруашылық өндірісіне сыртқы кәсіпорындардың қызмет көрсету өсіңкілігі мың тенге 2004 ж. 2005ж 2006ж.

ҚР статистика агенттігінің мәліметтері бойынша құрастырылган.

Көрсетілген мәліметтер ауылды қолдаудың мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылу жылдарында аграрлық өндіріске өндірістік кызмет көрсету көлемінің кұрт өсуі туралы мәлімдеп отыр. Сонымен қатар, бұл ақпарат облыстардағы өндірістік қызмет көрсету аукымын салыстырмалы бағалауды толық көлемде жүргізуге мүмкіндік бермейді. Түрлі облыстардагы ауылшаруышылығына өндірістік қызмет көрсету бойынша инфрақұрылымның жағдайын түбегейлі талдау үшін тиісті есептеулер.

ҚР статистика агенттігініц мәліметтері бойынша құрастырылган.

Берілген коэффициенттің мәні көп факторларға тәуелді. Коэффициент мәнінің ауытқуы көпжағдайларда табиғи жағдайлардың өзгеруімен негізделген.

Атырау, Манғыстау, Қызылорда облыстарындағы коэффициенттің жоғары мәні инфрақұрылымдык нысандар барлық облыстарда кұрылғанымен осы облыстарда олар өңделетін жерлердің аз көлеміне келуімен тусіндіріледі. Жалпы келесі беталыс байқалуда шаруашылық субъектілердің территориясы тығыз болған сайын сыртқы кәсіпорындардың өндірістік қызметтері жоғары дамиды. Оңтүстік облыстарда республиканың жер аумағындағы ауыл шаруашылық құрылымдардың жалпы санына қарағанда едәуір төмен, бұл республика бойынша олардың салыстырмалы аз көлемде болуын көрсетеді. Сондықтан ауыл шаруашылығына қызмет көрсету бойынша өндірістік инфракұрылым солтүстікке қарағанда оңтүстікте кең тараған.

2006 жылғы ауыл шаруашылық саласындағы өндірістік кызметтердің кұрылымы мен қызмет көлемі

Қызметтердің түрлері

Көрсетілген қызмет көлемі

Мың теңге %

Барлығы 6866896 100,0

Өсімдік шаруашыл ығы саласындағы қызметтер 6706916 97,7

Дала жүмыстары 807340 11,7

Ашық жер көкөніс шаруашылығындағы жұмыстар 113 0,0

Жабық жердегі жұмыстар 1340 0,0

Агро мелиоративтік жұмыстар 1311212 19,1

Өсімдік шаруашылығы өнімін және басқада жүктерді тиеу,

тасымалдау түсіру шығындары 87708 1,3

Зиянкестермеп және аурулармен күресу жұмыстары 1005492 14,6

Тыңайтқыштарды дайындау жэне себу 82542 1,2

Қардыұстау шығьшдары 165677 2,4

дала қызметіндегі басқа да шығындар 212010 3,1

Бау бақшаларды отырғызу және өңдеу 3033482 44,2

Мал шаруашылығь. саласындағы шығындар 159980 2,3

Ірі қара малды ұстау шығындары 14819 0,2

Қой шаруашылығындағы жұмыстар 942 0,0

Мал шаруашылығының басқа салаларыныдағы жұмыстар 178 0,0

Мал шаруашылығындағы басқа да жұмыстар 144041 2,1

ҚР статистика агенттігінің мәліметтері бойынша құрастырылган.

Ауыл шаруашылық саласының негізгі қызмет көрсету аясының қүрылымы 3-кестеде көрсетілген. Ауыл шаруашыльгғы саласындағы өндірістік қызметтер негізінен өсімдік шаруашылығында (97,7%), соның ішінде суармалы жерлер, өсімдіктерді зиянкестерден қорғау, сонымен қатар, бау бақшаларды отырғызу жэне өңцеу салаларында дамыды. Ауыл шаруашылығына қызмет көрсететін өндірістік инфрақұрылымның дамуының негізгі факторлары болып табиғи географиялық, экономикалық, техника- технологиялык саяси-құқықтық жоне олеуметтік мәдени факторлары болып табылады. Осы факторлардың нақты эрекет етуі өндірістік инфрақұрылым буындарын ұйымдастырудың түрлі құрылымдарына және оның қызметтерінің жүзеге асыру тәсілдеріне эсер етедІ. Сондықтан осы факторлармен шектеулердің өзара әсерінің жүйелі есебін жүргізу қажет. Аграрлық өндірістің өндірістік қызмет көрсету құрылымын анықтауда климаттық жағдайлар және жер қыртысы бастапқыда аса елеулі факторлар болатын, яғни осы факторлар өндірістік қызмет көрсетудің кай салалары болмауын немесе дамуын анықтап республика бойынша дамудың орташа денгейіне сэйкес келуі тиіс.Өндірістік қызмет көрсетудің жономикалық тиімділігі аграрлық сала бойынша көбінесе өндірістік жағдайдың ерекшеліктері болу болмауына байланысты. Өндірістік инфрақұрылым нысандарына қойылатын талаптары ауыл шаруашылық құрылымдардың өндірістік қүрылымымен анықталады. Оңтүстік облыстардағы шаруашылықтардың мамандануы солтүстік облыстарға қарағанда көптүрлілігімен, суармалы және шөлейтті жерлерге және аязсыз кезеңнің ұзақтығына байланысты. Осының нәтижесінде шекті кезеңдердің сэйкес келмеуі және түрлі дәнді дақылдарды өңдеген кездегі механикаландырылған жұмыстардың тиімділігіндегі ерекшеліктер байқалып отыр. Ауыл шаруашылығына қызмет көрсету бойынша өндірістік инфрақүрылымды құрған кезде алты табиғи шаруашылық аймақтардың және республикадағы тоғыз ауыл шаруашылық мамандандыру аймақтарының ерекшеліктерін ескеру қажет / 4 /. Қазіргі уақытта отандык нарықтың аймақтық ерекшеліктерін және машиналарды бірлесіп пайдаланудың дүниежүзілІк тәжірибесін есепке алатынауылда шаруашылық жүргізудің жаңа құрылымдарын ендірудің алғы шарттары туды. Бұл мысалы, өзара қызмет көрсету келісімдеріме негізделген экономикалык арақатынастарды ұйымдастыру. Уақытша машиналық серіктестіктерді (бір маусымға, жылға жэне т.б.), машиналарды жалға беру қызметін көрсету. Бірак бүл нүсқа қатысушы жақтардың өзара келісімін белгілі бір уақытқа беруді қарастырады. Сондықтан, кооперативтік машиналық құрылымдар аса колайлы болып табылады.

Қазіргі кезеңдегі өндірістің технологиялық модернизациясы - бұл барлық жаңалықтарды белсенді қабылдайтын қүрылымдардың қажеттілігін туғызатын тәжірибеге инновацияларды тиімді ендіру мәселесі. Прогрессивті технологияларды колдану оларды кешенді түрде ендіру жағдайында ауыл шаруашылығының барлық салаларында еңбек жағдайларындағы түбегейлі өзгерулерге алып келеді. Мұндай технологиялар шын мәнінде ғылыми техникалық прогрестің жетістіктерін шоғырландырып көрсететін жылдам және маңызды жақтарын қамтамасыз етеді. Бірақ кез келген инновацияны кешенді ендіру орын алуы үшін оған қарама-қарсы іс-әрекеттер кажет -мүмкіндіктерін пайдалану максатында адамдарды оқыту. Адамдарды жаңа технологиялық жүйеге енгізу кездейсоқ болмайды,ол жаңарудың нақты жоспарларын жүзеге асырумен тығыз байланысты. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, ақпараттық салада критикалык ресурстар болып компьютермен бір тізгінін ұстап жұмыс істейтін психикалық жағынан жұмыс жасауға кабілетті адамдар табылады. Себебі кейбір кезде кейбір әлеуметтік жүйедегі инновацияға үйрену қиыншылыктары туралы ой пікірлер қалыптасады. Бірақ көп жағдайларда инновацияға кабылдаудағы көп киыншылықтар кейбір әлеуметтік жүйелерде тек бюрократизмнен туады. Бірақ көп жағдайларда инновацияны қабылдамаудың негізгі қиыншылықтары, нысаналы себептері бар. Ақпараттык технологияларды адамзат өміріне әлеуметтік жүйе мүшелерінІң ақпараттық қажеттілігі пайда болуы үшін қажет. Атап айтқанда тәжірибеде екі мәселе шешіледі: АТ бейімделуі және ақпараттық қажеттіліктердің дамуы. Бүл қажеттіліктер қолда бар ақпараттың және білімнің жетіспеушілігі анықталған кезде өндірістік қызмет процесінде қалыптасу қасиеттерге ие. Яғни, бұл қажеттіліктер алдын ала басшылықпен бекітілмей инновациялық бейімделуінің кешенді жоспары негізінде дамуы қажет.
Загрузка...


Уважаемый пользователь! Материал может содержать устаревшие данные, ошибки (устаревшую экономическую статистику, утратившую силу закона, нормативные акты и т.п.). Поэтому перед сдачей рекомендуем самостоятельно проверить содержание работ.
Желаем успехов!

Категория: Өнеркәсіп, Өндіріс, Мұнай | Добавил: Admin
Просмотров: 2172 | Загрузок: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0

Это может Вас заинтересовать:
Шоратанбай Қанайұлы
Бөкейханов Әлихан Нұрмұхамедұлы
“Салауаттану – денсаулықты сақтау” бойынша салауатты өмір сүру салтын ...
Қазақстандығы сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктер
ЭЕМ-нің даму тарихы. ЭЕМ-нің буындары
Ахмет Байтұрсынов және қазақ терминологиясы
Ақсу-Жабағлы қорығы (Оңтүстік-Қазақстан облысы)
Тұрар Рысқұлұлы
Нарқтық қатынастар
Бейбітшілік - адамзаттың асыл құндылықтарының бірі
Жұмабаев Мағжан Бекенұлы
Махамбет шығармаларының көркемдік ерекшеліктері
Фариза Оңғарсынова
Қазақстан Республикасы мен Марокко Корольдігі арасындағы қатынастар
Депозиттерді тарту және қайтару есебі