Приветствую Вас Абитуриент • Регистрация • Вход • RSS
Воскресенье, 21.7.2019
Загрузка...
Главная » Работы » Рефераты на казахском » Информатика

HTML-ге кіріспе. Web-дизайнның негізгі ұғымдары
Кестедегі жолдар санын анықтайды.
Кестедегі бөлек ұяшықты анықтайды.
Кесте тақырыбын анықтайды (қалыпты ұяшық ортада қарайтылған әріппен жазылған).

Кесте атрибуттары

Загрузка...
HTML-ге кіріспе. Web-дизайнның негізгі ұғымдары

HTML гипертекстік тілін (Hypertext Markup Language) 1989 жылы World Wide Web гипертекстік жүйесін бөлудің өңдеу технологиясының компоненттерінің бірі ретінде Тим Бернер-Ли ұсынғаны белгілі. Гипертекстті бөлу негізіне құжаттың әрбір элементі тегтерімен қоршалған элементтердің жиынтығы түрінде көрсетуге болатын құжатты сипаттаудың тегтік моделі жататын болған. Өзінің мәні бойынша тегтер программалау тілдеріндегі "begin/end" жақша ұғымдарына жақын және локальді айнымалылардың аттарының арасындағы амалдардың облысын береді, құжаттағы тексттік элементтерді түсіндіру ережелерінің амалдарын анықтайды және т.б.
HTML форматында текст элементін қоюдың жалпы схемасы келесі түрде жазылуы мүмкін:
<"элемент аты" "атрибуттар тізімі"> элемент мазмұны .
Элемент мазмұнының алдындағы конструкция элемент басының тегі деп аталады, ал элемент мазмұнынан кейін орналасқан конструкция элемент соңының тегі деп аталады.
HTML құжатының құрылысы бірінің ішіне бірі салынған контейнерлерді қолдануға мүмкіндік береді. Шынында да, құжаттың өзі – бұл "HTML" атымен аталатын бір үлкен контейнер:
Құжат мазмұны
HTML элементінің өзі немесе гипертексттік құжат құжаттың басынан (HEAD) және денесінен (BODY) тұрады:


Тақырып мазмұны


Құжат денесінің мазмұны


WWW-да әрбір құжаттың өз аты бар, оны басында көрсетеді. Оны интерфейс-программасының бірінші жолында көруге болады. HTML бетінің аты тегінің көмегімен басына қосылады. <br /> HTML құжатын жазуды бастай отырып, оның сондай түрде болатынын теңестіреміз. Мұндай теңестіру құжаттың ең басына <!DOCTYPE HTML PUBLIC ``-//W3C//DTD HTML 3.2//EN''> тегін қою жолымен жүргізіледі. DOCTYPE тегі SGML тілінің тегі болып табылады және құжат HTML 3.2 спецификасына сәйкес сипатталатын болатынын хабарлайды. <br /> Барлық программалау тілдеріндегідей HTML тілінде де тексттің белгілі-бір бөліктеріне түсініктеме беретін әдісі бар. Түсініктемелер < ! - - және - - > тізбектерінің арасына жазылады. Түсініктеме мысалы: <br /> <!-- бұл мәтіннің түсініктемесі бар --> <br /> 1-мысал. <br /> <!DOCTYPE HTML PUBLIC ``-//W3C//DTD HTML 3.2//EN''> <br /> <HTML> <br /> <!- Author: Irina Kuzina Date: December 5, 1996 -> <br /> <HEAD> <br /> <TITLE> This is a Baner


Internet-ті администраторлау


Егер құжат денесінің ішінде тексттің бірнеше жолын теріп, содан соң оны броузерде қарайтын болсақ, онда терезеде жай кіші шрифтпен жазылған текст пайда болады, сонымен бірге бастапқы текстте бар жолдардың аудармасы сақталынбайды. Броузерлер бетке тексттерді өздері қояды. Жолдарды аударуды "күштеп" қою үшін
тегін қолдану қажет. Броузер кескіндеу кезінде осы тег шыққан орынға жолдарды аударып қояды.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
ТЕГІ
ЖАБАТЫН ЭЛЕМЕНТІСІЗ ҚОЛДАНЫЛАДЫ.
HTML-де басқа да қасиеттері ұқсас бірнеше тегтер бар. Оларды қарапайым түрде бос (немесе жалғыз) деп атайды және де олар "ішкі" толтырулардан тұрмайды. Егер сізге тексттің бір анықталған жерінде бөлінбейтінін жасау қажет болса, онда осы жерге тегін жазыңыз.
Тексті параграфтерге бөлу үшін

тегі қолданылады.
Дәлірек айтқанда, параграф

...

тегтерінің ішіне орналасады, бірақ та іштестірілген параграфтар болмайтындықтан, жабылатын тегті жазбауға болады.

тегінде параграфтың ішіндегі текстті тегістеу әдісіне көрсететін ALIGN параметрі бар: текст оң жақ шеті бойынша (RIGHT), сол жақ шеті бойынша (LEFT), ортасы бойынша (CENTER) немесе ұзындығы бойынша (JUSTIFY) тегістелуі мүмкін. Егер параметр көрсетілмесе, онда текст сол жақ шеті бойынша тегістеледі.
Параграфты ортаға жазу үшін келесі түрдегі тегті қолдануға болады:

...

Текстті бөлікке бөлудің тағы бір әдісін горизонтальді сызық деп атауға болады. Сызық HTML тілінің элементі болып табылады және текстке


тегінің көмегімен қойылады, мұндағы параметрлер келесі түрде болуы мүмкін:
WIDTH сызықтың ұзындығын береді. HTML-де өлшем бірлігі шығару құрылғысының нүктесімен есептеледі, яғни
тегінің параметрі ретінде WIDTH=100 деп көрсетсеңіз, онда ұзындығы 100 нүктеден тұратын сызық құрасыз. Бірақ та бұл әдістің қолайлы емес екені көрініп тұр, себебі құжат әр түрлі шығару құрылғыларында әр түрлі болып кескінделуі мүмкін. Сол себепті HTML-де элементтердің ТӘУЕЛДІ өлшемдерін беру мүмкіндігі бар, яғни кескіндеу облысының жалпы ұзындықтан пайызы (броузер немесе қағаздың беті). Мысалы:
тегінде WIDTH=50% параметрін көрсетіңіз, сіз құжаттың кескінделу облысының қақ ортасындағы сызықты аласыз.
SIZE – сызықтың қалыңдығын береді.
NOSHADE – егер бұл параметр берілген болса, онда сызықтың көлеңкесі болмайды.
Егер осы моментте алынған бетті қарайтын болсақ, онда ол бір түсті болып көрінеді. Бір қарағанда не екені түсініксіз (егер терезенің басына қарамайтын болсақ). Бетке "басты" тақырып жетпейді, яғни тақырып құжаттың денесінде. HTML тілінде алты түрден тұратын тақырып аты бар. Оларды құру үшін

…–

,…,
тегтері қолданылады. Тегтердің аттары олардың қолданылуын анықтайтын ағылшынның Heading (яғни, тақырып) сөзінен алынған. Өлшем 1 ең үлкен, өлшем 6 ең кіші шрифтке сәйкес келеді. Олай болса, тексттің негізгі жолының алдына

Welcome to my homepage!


жолын жазып, біздің бетті жазуды бастаймыз.
Енді біздің бетті броузерде қараймыз. Енді бет бұрынғыдан қарағанда жақсырақ көрінеді. тегтері блокты болып табылады, олардың қолданылу жерінде абзацтарға бөлу жүргізіледі.
Тексттің шрифттерін көркемдеудің басқа жабдықтары болып курсивпен және қарайтылған түрмен жазу табылады. Осы әдістермен тексттегі кейбір сөздерді, тақырыптарды белгілеуге болады. Мысалы, бірінші және екінші деңгейдегі тақырыптарды тегтерінің көмегімен, ал үшінші деңгейдегі тақырыпты қарайтылған шрифтпен белгілеу өте ыңғайлы. Курсивпен белгілеу (Italic сөзінен), ал қарайтылған шрифтпен белгілеу (Bold сөзінен) тегінің көмегімен жүзеге асады.
Сонымен қатар HTML тілінде emphasis – жалпылама белгілеу ұғымы бар. Ол тегтерінің көмегімен жүргізіледі. Мұндай белгілеу– құжаттың логикалық құрылысын сипаттайды. Осындай әдіспен белгіленген текст курсивпен кескінделеді.
Логикалық белгілеудің басқа жабдығы ретінде келесі тегті есептеуге болады:

Ол тексттің бөлігін күшейту үшін қолданылады. Тегтің мазмұны қарайтылған шрифтпен кескінделеді.
Келесі тегтердің көмегімен шрифттердің өлшемін және түсін өзгертуге болады:

Параметрлер келесі түрде болуы мүмкін:
SIZE=``value немесе value'' – шрифттің абсолютті немесе тәуелді өлшемін береді. Тәуелді өлшем базалық өлшемнің қатынасы бойынша беріледі. Қабылдайтын мәндерінің диапазоны – бірден жетіге дейін.
COLOR – текст түсін көрсетеді.
FACE – Microsoft Internet Explorer және Netscape Navigator кеңеймесі.
Текст үшін гарнитураларды (гарнитуралар тізімі, бар шрифттер жүйесінен қажеттісі таңдалатын болады) беруге көмектеседі. Ақырғы нәтиже жүйеде орналасқан шрифттердің санынан және әр түрлілігінен тәуелді. Мысал:
Текстті басқа гарнитурамен белгілеу мысалы.
Барлық құжат үшін шрифттердің базалық өлшемін

тегінің көмегімен беруге болады. Ол бір ғана параметрден тұрады:
SIZE – шрифтің өлшемін береді.
Қолданушының назарын аудару үшін кейде жанып-сөнетін текст қажет болады. Ол үшін

тегін қолданамыз. Бұл тегті байқап қолданған дұрыс, себебі жанып-сөнетін обьектілерге қарау әр уақытта жағымды емес.
Кей жағдайда құжатқа цитаталарды, программаның бастапқы текстін немесе қарапайым текстік құжатты қою қажет болады. HTML тілінде бұл жағдайлар үшін мүмкіндіктер қарастырылған.
HTML тілінде цитаталар тегтерінің көмегімен жазылады.
Құжатқа бастапқы текстті қою үшін
тегін қолдануға болады.
Текст белгіленген ұзындығы бойынша шрифтпен жазылатын болады.
Құжатта белгіленген форматпен тексттің бар болу жағдайының қажеттілігі ерекше таратылған. Мұндай мүмкіндік, мысалға электрондық хаттардың мазмұнын текстке немесе Usenet желісінен мақалаларды қосқан кезде қолданылады. Мұның барлығы
 
1-текст ...
...
N-текст

тегтерінің көмегімен жасалады. Бұл жағдайда ол мына түрде кескінделуі мүмкін:
1-текст
...
...
N-текст
HTML тілінде адрестерді жазу үшін қолданылатын жабдық бар. Адрес

тегтерінің көмегімен жазылады. Броузерлер оны курсивпен белгілейді, яғни
ул. Пирогова, д. 2
жолы
ул. Пирогова, д. 2. түрінде кескінделеді.

Тізімдермен жұмыс үшін қолданылатын негізгі тегтер
HTML тілінде тізімдердің үш түрі болады: нөмерленген, нөмерленбеген және терминдер тізімі. Нөмерленбеген тізім келесі блоктың көмегімен жазылады:


 • элемент
 • элемент
  ...

Тізім мына түрде бейнеленетін болады:
• Элемент 1
• Элемент 2
...
Нөмерленген тізімнің нөмерленбеген тізімнен айырмашылығы пунктің жанындағы қою нүктелердің орнына пунктің реттік нөмері қойылады. Ол мына түрде бейнеленеді:

 1. элемент
 2. элемент
  ...

Ол мына түрде бейнеленеді:
1. Элемент
2. Элемент

Тізімнің үшінші түрі терминдердің тізімі болып табылады. Ол барлық мүмкіндіктерді көркемдеу үшін өте қолайлы. Мұндай тізімді келесі блоктың көмегімен жазуға болады:

1-термин
1-сипаттамасы
2-термин
2-сипаттамасы
...

Алынатын тізімнің түрі келесі түрде болады:
1-термин
1-сипаттамасы
2-термин
2-сипаттамасы
...
Тексттің екі жағының шеттерін құру үшін тегін қолдануға болады.

Текстті түстермен кескіндеу
"Сolor" (%Color;) типті атрибуттың мәні түсті анықтайды. Түстің мәні он алтылық саннан (диез белгісімен басталатын) немесе түстің келесі он алты атынан тұруы мүмкін. Түстердің атын регистр ескеріп отырады.
Түстердің аттары және RGB мәндері
Black = "#000000" Green = "#008000"
Silver = "#C0C0C0" Lime = #00FF00"
Gray = "#808080" Olive = "#808000"
White = "#FFFFFF" Yellow = "#FFFF00"
Maroon = "#800000" Navy = #000080"
Red = "#FF0000" Blue = "#0000FF"
Purple = "#800080" Teal = "#008080"
Fuchsia = "#FF00FF" Aqua = "#00FFFF"
Яғни, "#FF0000" мәні және "Red" екеуі қызыл түсті береді.
– құжат фонының түсін анықтайды.
– текст түсін анықтайды.
– шрифтің түсін анықтайды.

HTML-құжатында графиканы қолдану
HTML-де бейнелерді қолдау – графика әлеміне жол. Құжатқа суретті қою үшін Сіз IMG элементін қолданасыз. Қойылған бейне сіздің құжатыңыздың бір бөлігі болып табылады; егер қолданушы сіздің құжатыңызды қолданатын болса, онда бейне де онымен бірге жүктеледі және оның бөлігі тәрізді шығарылады.
Егер броузер тек арнайы форматты қолдайтын болса, онда қолданушы кескінді көре алады. Ең қолайлы форматтар – GIF және JPEG.
Текстке текстік емес ақпараттар обьектісін қою үшін қолданылатын флагтар-командалар
немесе – графиктік бейнелерді қоюға арналған команда;
– дыбыстық фрагментті қоюға арналған команда;
– видео фрагментті қоюға арналған команда.

Графиктік бейнелердің параметрлері
WIDHT – пиксельмен өлшенетін суреттің ұзындығы;
HEIGHT– пиксельмен өлшенетін суреттің биіктігі;
ALIGN – тегістеу (ALIGN=LEFT – сол жақ өріс бойынша тегістеу, ALIGN=RIGHT – оң жақ өріс бойынша, ALIGN=TOP – жоғарғы шекара бойынша, ALIGN=BOTTOM – төменгі шекара бойынша, ALIGN=MIDDLE немесе CENTER – ортасы бойынша);
HSPACE – графиктік бейнеден горизонталь бойынша алшақтығы;
VSPACE – вертикаль бойынша алшақтық;
ALT – бейнелерді белгілеу үшін қолданылатын альтернативті текст;
– құжаттың фоны ретінде суретті қолдануға мүмкіндік береді.
Мысал :
[Picture of Siamese algae eater]

HTML-құжатында сілтемелерді қолдану
WWW ең күшті мүмкіндіктерінің бірі құжаттар арасындағы гипертекстік байланысты ұйымдастыру мүмкіндігі болып табылады. HTML тілінің жабдықтарын сипаттамастан бұрын мұндай байланыстарды ұйымдастыру үшін Internet-те ресурстардың ұқсастығы туралы әңгімелеу қажет. Internet-те ақпараттардың көлемі өте үлкен және оларға енудің көп әдістері бар. Бөлек ресурстардың орналасқан жерін көрсету үшін URL (Uniform Resource Locator) атымен аталатын жазба қолданылады. Ол ресурсқа ену әдісін және оның орналасқан жерін сипаттайды. URL түрі мынадай:
әдіс://[қолданушы аты@][хост][:порты][ресурс аты], мұндағы
әдіс – ресурсқа қарайтын әдісті теңестіреді,
қолданушы аты – жүйеде қолданушының атын көрсетеді, әдетте анонимдік ену ұсынылады;
хост – ресурс орналасқан хосттың желідегі атын (немесе желілік адрес) көрсетеді;
порты – сервиске енетін порттың нөмері;
ресурс аты – хостағы ресурсты теңестіреді және ену әдісінен тәуелді.
Көптеген Internet сервистері үшін ресурстарға ену әдістерінің идентификаторлары бар және белгіленулері төмендегідей:
http – WWW-да қолданылатын HTTP протоколы бойынша ену;
ftp – FTP протоколы бойынша ену;
telnet – telnet протоколы бойынша ену, эмуляция терминалы;
gopher – Gopher-серверіне ену;
wais – WAIS-ке (Wide Area Information System) ену;
news – Usenet жаңалықтарына ену;
file – жергілікті файлдарға ену.
Құжаттағы қандай да бір элементті текстік сілтеме ретінде жазу үшін оны тегінің ішіне кіргізсе жеткілікті (anchor иои якорь). Мұндай тегтердің толық систаксисі:


,
мұндағы параметрлер келесі түрде болуы мүмкін:
HREF – міндетті параметр, біздің сілтеме жасайтынымыз URL немесе файл екенін анықтайды. Егер біз файлға сілтеме жасайтын болсақ, онда HREF өрісі Web-сервер файлдық жүйесіндегі файл атынан тұрады.
NAME – егер бұр параметр көрсетілсе, онда сілтеме ешқайда сілтемейді. Бірақ та бұл жағдайда тегі құжаттағы HREF параметріндегі # символын қолдана отырып сілтеме жасауға болатын таңбаның атын көрсетеді;
target – құжаттың бейнеленетін терезесінің немесе рамкасының атын көрсететін параметр. Егер мұндай атпен терезе немесе рамка жоқ болатын болса, онда жаңа терезе ашылатын болады.
тегінің көмегімен гиперсілтемелердің түстерін беру
– гипертекстік байланыс түсі (сілтемелер);
– бұрын болған сілтеме түсі;
– белсенді сілтеме түсі.

Мысал:
http://www.ru – гипербайланыстар
person@firm.ru – электрондық почта адресімен берілген гипербайланыс.
Олай болса, мысалға автор элементтері H2, H3 және т.б. осы құжаттағы тақырыптардың элементтеріне сілтеме болатындай мазмұнды құруы мүмкін. Бүтін anchors құру үшін А элементін қолданып, келесі түрде жазуға болады:

Мазмұны;


Кіріспе

Алғы сөз

Нақты белгілеулер

…мазмұнының жалғасы…
…құжат денесі…

Кіріспе


…1- бөлім…

Алғы сөз


…2-бөлім…

Нақты белгілеулер


…2.1 бөлім…
Сілтеме ретінде суретті қолдану

HTML тілінің негізгі тегтерінің кестесі

Негізгі тегтер
Бетті қарау программасында бұл HTML құжаты екенін көрсетеді.
Құжаттың денесінде бейнеленбейтін әр түрлі ақпараттар орналасқан жерді анықтайды. Мұнда құжат атының тегі және іздеу машиналары үшін қолданылатын тегтер орналасады.
Құжаттың көрінетін бөлігін анықтайды.

Тақырып тегі
Құжат тақырыбын бетті қарау программасында мазмұнына қояды.

Құжат денесінің атрибуттары
RRGGBB түрінде түстің мәнін қолданып, құжат фонының түсін орнатады. Мысалы: FF0000 - қызыл түс.
RRGGBB түрінде түстің мәнін қолданып, құжат текстінің түсін орнатады. Мысалы: 000000 - қара түс.
RRGGBB түрінде түстің мәнін қолданып, гиперсілтеменің түсін орнатады. Мысалы: 00FF00 - жасыл түс.
RRGGBB түрінде түстің мәнін қолданып, сіз бұрын болып кеткен гиперсілтеменің түсін орнатады. Мысалы: 333333 - күлгін түс.
Басу кезінде гиперсілтеменің түсін орнатады.

Текстті форматтау үшін қолданылатын тегтер

 Алдын-ала форматталған текстті жиектейді. 

ЕҢ ҮЛКЕН тақырыпты құрады.
Ең кіші тақырыпты құрады.
Қарайтылған әріппен жазылған текстті құрады.
Көлденең әріппен жазылған текстті құрады.
Басу машинкасының стилін көрсететін текстті құрады.
Цитаталар үшін қолданылады, әдетте көлденең әріппен жазылған текст.
Тексттен сөзді белгілеу үшін қолданылады (көлденең немесе қарайтылған әріппен жазылған текст).
Тексттің маңызды бөлігін белгілеу үшін қолданылады (көлденең немесе қарайтылған әріппен жазылған текст).
1-ден 7-ге дейінгі текст өлшемін орнатады.
RRGGBB түрінде түстің мәнін қолданып, текст түсін орнатады.

Гиперсілтемелер
Басқа құжаттарға немесе ағымдық құжаттың бір бөлігіне гиперсілтеме құрады.
Құжат авторына хат жазу үшін почталық программаны шақыру гиперсілтемесін құрады.
Құжатта гиперсілтеме мақсатында қолданылатын текст бөлігін белгілейді.
Ағымдық құжаттың бір бөлігіне гиперсілтеме құрады.

Форматтау

Жаңа параграф құрады.

Параграфты құжат шекараларының біреуіне тәуелді етіп тегістейді, мәндері: left, right немесе center.

Жаңа жолға көшуді қояды.

Тексттің екі жағы бойынша алшақтықтарды құрады.
Анықтамалар тізімін құрады.
Терминдер тізімінен әрқайсысын анықтайды.
Әрбір анықтаманы сипаттайды.
  Нөмерленген тізімді құрады.
 1. Тізімнің әрбір элементін анықтайды және номер меншіктейді.
   Нөмерленбеген тізімді құрады.
  • Тізімнің әрбір элементін анықтайды және дөңгелекше немесе квадратша қосады.
   HTML құжатында үлкен блоктан тұратын тексттерді форматтау үшін қолданылатын ең маңызды тег, сонымен бірге кестелер стилінде қолданылады.

   Графиктік элементтер
   HTML құжатына бейнелерді қосады.
   Құжаттың бір жағына қарай бейнелерді тегістейді, қабылдайтын мәндері: left, right, center; bottom, top, middle.
   Бейненің айналасындағы рамканың қалыңдығын орнатады.


   HTML құжатына горизонталь сызық қосады.

   Сызықтың биіктігін (қалыңдығын) орнатады.

   Сызықтың ұзындығын орнатады, ұзындықты пиксельмен немесе пайызбен көрсетуге болады.

   Көлеңкесіз сызықты құрады.

   Анықталған сызықтың түсін береді. RRGGBB мәні.

   Кестелер

   Кестені құрады.
  • Кесте рамкасының қалыңдығын береді.
   Кестенің ұяшықтарының арасындағы қашықтықты береді.
   Ұяшықтағы берілгендермен оның рамкасының арасындағы қашықтықты береді.
   Кестенің ұзындығын пиксельмен немесе құжат ұзындығынан пайызымен орнатады.
   или или
   Кестеде ұяшықтарды тегістеуді орнатады,
   қабылдайтын мәндері: left, center немесе right.
   Кесте ұяшықтары үшін вертикаль тегістеуді
   орнатады, қабылдайтын мәндері: top, middle немесе bottom.
   Бір ұяшыққа біріктірілген бағандар санын анықтайды (келісім бойынша=1).
   Бір ұяшыққа біріктірілген жолдар санын анықтайды (келісім бойынша=1).
   Қарау программасында кесте ұяшықтарына көшуге рұқсат етпейді.

   Кадрлар
   Кадры бар құжатта тегін тексереді. Кестедегі кадрлардың жолын анықтайды,
   биіктігі пиксель санымен немесе кесте кадрларының биіктігіне қатынасының пайызымен анықталған.
   Кестедегі кадрлардың бағанын анықтайды, ұзындығы пиксель санымен немесе кесте кадрларының ұзындығына қатынасының пайызымен анықталған.
   Бірлік кадрды немесе кестедегі кадрлардың облысын анықтайды.
   Броузер терезесінде не көрсетілетінін анықтайды, егер ол кадрларды құптамайтын болса.

   Кадр атрибуттары
   HTML құжатынан қандай кадр көрсетілетінін анықтайды.
   Осы кадрда ақпараттарды немесе кадрлардың облысын қайта өзгертуге болатын кадр атын немесе облысын көрсетеді.
   Кадрдың оң жақ және сол жақ шеттерінің мәнін анықтайды; бірдей немесе бірге артық болуы керек.
   Кадрдың жоғарғы және төменгі шеттерінің мәнін анықтайды; бірдей немесе бірге артық болуы керек.
   Кадрда айналдыру сызғышы шығарылатынын көрсетеді; value мәні "yes", "no" немесе "auto" болуы мүмкін. Қарапайым құжатта үнсіз келісім бойынша мән auto болады.
   Кадр өлшемін өзгертуге қарсы болады.

   Формалар
   Қандай да бір функцияны орындайтын формалар үшін серверде сәйкесінше CGI скриптері қосылу керек. HTML тек қана форманың сыртқы интерфейсін құрады.

   Форманы құрады.
   Жылжымалы менюді құрады. Size экранда көрсетілетін меню пунктерінің санын орнатады.


   124.5 Kb
   Категория: Информатика | Добавил: Аслан
   Просмотров: 2499 | Загрузок: 340 | Рейтинг: 5.0/1

   Это может Вас заинтересовать:
   Ақан сері Қорамсаұлы
   Шыңғысұлы Жошы хан
   “Салауаттану – денсаулықты сақтау” бағдарламасы бойынша дұрыс өмір сүр...
   Мұхтар Әуезов
   Салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметінің құрылымы мен жүйесі
   Сұлтанмахмұт Торайғыров
   Бейімбет Майлин
   «Риджент Алматы» қонақ үйіне мінездеме және қызмет көрсету сапасы
   Паскаль програмдау тілінің қайталау командалары
   Бүкіләлемдік компьютерлік Интернет жүйесі. Броузерлер
   Дербес Компьютер есте сақтау құрылғысы
   Дербес демографиялық саясат – берік болашақ кепілі
   Балқаш аңызы
   «Бақытты сәт» математикалық ойын сабағы
   Абайша сүйіп, Абайша күйіп жүрміз бе?